ประกันภัยอะมิตี้โควิด-19

ประกันภัยอะมิตี้โควิด-19 เจอ จ่าย แต่ไม่จบ คุ้มครองต่อจนถึงระยะสุดท้าย พร้อมดูแลคุณและคนที่คุณรักจากไวรัสโคโรนา

เช็คราคา

ความคุ้มครอง

การประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))

ด้วยแผนคุ้มครองที่เหมาะสม คุ้มครองต่อเนื่องจนระยะสุดท้ายชดเชยสูงสุด 2,000,000 บาท

 

เจอ จ่าย แต่ไม่จบ คุ้มครองต่อจนถึงระยะสุดท้าย

  • ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 150 บาทต่อปี
  • ราคาเท่ากันทุกช่วงอายุ
  • หากรักษาไม่หาย ทรุดหนักถึงระยะโคม่า ชดเชยสูงสุดถึง 2,000,000 บาท

มีระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน
นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก

เช็คราคา

คุ้มครองการแพ้ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19

ขยายความคุ้มครองสำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ ประกันภัยโควิด-19 ของบริษัทฯ ให้ฟรี โดยเพิ่มคุ้มครองการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 กรณีหากเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือ ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนและ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) หรือหากเกิด ภาวะโคม่า ก็จะได้รับความคุ้มครองเท่ากับกรมธรรม์ที่ลูกค้าได้ถือไว้ สุงสูดถึง 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) รวมถึงลูกค้าใหม่ ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ของอะมิตี้ประกันภัย

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย

  • คนไทย อายุ 1-99 ปี
  • ต่างชาติที่พำนักในประเทศ ไทยอย่างน้อย 6 เดือน หรือมี work permit
  • ไม่คุ้มครองการติดเชื้อ ก่อนการทำประกันภัย