ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ชั้น 3 จ่ายน้อยแต่คุ้ม สามารถเลือกแผนความคุ้มครอง ได้ตามที่ต้องการ คุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่ ตัวรถยนต์ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ไปจนถึง ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

เช็คราคา
ความคุ้มครอง
รถเสียหาย
รถหาย
รถไฟไหม้
บาดเจ็บ/เสียชีวิต ผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร
ชีวิตและทรัพย์สินบุคลคภายนอก
ดูความคุ้มครองอย่างละเอียด