ศัพท์ประกันควรรู้ รู้แล้ว...ชีวิตดี

#AmityInsuranceBroker #รู้แล้วชีวิตดี
IPD - In Patient department
ผู้ป่วยใน คือ ในกรณีที่พบแพทย์แล้วนอน รพ. (เกิน 6 ชม.)
 
OPD - Out Patient department
ผู้ป่วยนอก คือ กรณีที่พบแพทย์แล้วกลับบ้านได้

การทำประกันสุขภาพควรเข้าใจ “ศัพท์ประกัน” เหล่านี้ เพื่อจะได้รู้ว่าประกันที่ซื้อครอบคลุมถึงการรักษาพยาบาลแบบใดบ้าง ตรงตามความต้องการของเราหรือไม่?
 
สนใจประกันสุขภาพแบบ……...จัดเต็ม เบี้ยประกันเพียง 15,000 บาท
คลิกเลย LINE @amityinsure
หรือโทร 02-5298899 ,089-9449886